Biuro Poznań
Biuro Poznań

Pomiary temperatur pracowników

Sobomed > Oferta > Pomiary temperatur pracowników

Prewencja w świetle zagrożenia epidemicznego

Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom przedsiębiorstw, które działają w celu zapewnienia artykułów pierwszej potrzeby w sytuacji stanu epidemicznego, dokonujemy pomiaru temperatury osób, wchodzących na teren zakładów produkcyjnych. Wspólnie z osobą wyznaczoną z ramienia firmy podejmujemy decyzje o niewpuszczeniu na teren firmy oraz odesłaniu do domu pracownika, jeśli spełnione zostaną ustalone wcześniej kryteria.

Pomiarów dokonuje ratownik medyczny, który podczas swojego dyżuru może także udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Usługę wykonujemy we wszystkie dni tygodnia i w pełnym zakresie godzinowym.

Działamy 24/7!

pomiar-temperatury-opt

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego!