Biuro Poznań
Biuro Poznań

Newsy

Sobomed > Newsy > Biegi wrześniowe

Biegi wrześniowe

Podczas zabezpieczenia tegorocznych biegów oprócz ambulansu wykrzystywaliśmy międzyinnymi motocykl – zdecydowanie zwiększa on szybkość dotarcia do poszkodowanego i udzielenia mu efektywnej pomocy.

Zdjęcia z biegu w Rokietnicy i Suchym Lesie.

Ratownik medyczny na motocyklu oraz ambulans podczas zabezpieczenia medycznego biegu.
Ratownicy medyczni podczas zabezpieczenia biegu.